Hemen Arayın Bize Ulaşın

Tiyatro Çeşitleri ve Özellikleri

Tiyatro Çeşitleri ve Özellikleri

Tiyatro Çeşitleri ve Özellikleri Nedir?

Gerçek hayatta yaşanmış ya da hayali bir olayın canlı izleyiciler önünde bir sahne üzerinde oyuncular tarafından sergilenmesine tiyatro adı verilir. Bir sahne sanatı olan tiyatro, önceden hazırlık yapılmış gösterilerdir. Gaziosmanpaşa Tiyatrolar, trajedi, komedi ve dram olmak üzere üçe ayrılır. Modern Gaziosmanpaşa tiyatro çeşitleri ve özellikleri aşağıdaki gibidir.

Trajedi Türü

İzleyicide heyecan ve korku gibi değişik duygular uyandırarak, ruhlarını kötülüklerden arındırmayı hedefleyen bir tiyatro türüdür. Bu türün en önemli temsilcileri arasında eski Yunan edebiyatında Sophokles, Euripides ve Aiskhylos gelmektedir. Fransız Edebiyatının usta isimlerinden Racine ve Corneille’de bu türün öncülerindendir.

Trajedinin Özellikleri

 • Konu yapısı olarak tarih ve mitolojiden esinlenir.
 • Trajediye konu olan insan alt seviyeden değil, soylu kişilerden oluşur.
 • Bu türün kahramanları asla sıradan insanlardan oluşmaz. Mutlaka, kral, kraliçe, tanrı ya da yarı tanrılar kahraman olabilir.
 • Oyun içinde öldürme ve yaralamalar seyirci önünde yapılamaz. Bunlar sadece arka planda yapılır ve sesleri seyirciye duyurulur.
 • Genellikle aralıksız beş perdeden oluşur ve manzum şeklinde yazılır.
 • Koro ve diyalog bölümleri perde görevini üstlenir.
 • Trajedide üç birlik kuralı geçerlidir.

Gaziosmanpaşa tiyatro terimleri arasında yer alan üç birlik kuralı; eserin tek mekân, tek olay ve tek gün şeklinde kalıplandırılması ile olur.

Komedi Türü

Toplumsal sorunları izleyicilere mizahi bir dille anlatan tiyatro türüdür. İzleyiciyi hem güldürür ve güldürürken de düşündürmeyi hedefler. Toplum içinde hoş karşılanmayan korkaklık, cimrilik, dalkavukluk gibi davranışları abartarak izleyiciye aktarmaya çalışır. En önemli temsilcileri Yunan edebiyatında Aristophanes, Fransız edebiyatında ise Moliere’dir.

Komedinin Özellikleri

 • Komedide de üç birlik kuralı geçerlidir.
 • Komedinin konuları günlük yaşamdan alınır.
 • Oyundaki kahramanların illa ki soylu olmasına gerek yoktur. Halk arasından olabilir.
 • İmalar, kaba şakalar ve söz oyunları komedide önemli bir yer tutar.
 • Öldürme ve yaralama sahnede seyircinin önünde yapılır.
 • Beş perdeden oluşur ve manzum şekilde yazılır.
 • Perde görevi koro ve diyalogdan oluşur.

Komedi üç türe ayrılır. Bunlar entrika komedisi, töre komedisi ve karakter komedisidir.

Dram Türü

İnsan yaşamının hem komik hem de acıklı hallerini işleyen tiyatro türüdür. 18. yy.’da Klasisizme tepki olarak ortaya çıkmıştır. Bu türün öncüleri arasında Victor Hugo, ilk eserleri veren ise William Shakespeare olmuştur. Dram türü Gaziosmanpaşa tiyatro özellikleri aşağıda ye almaktadır.

Dramın Özellikleri

 • Genellikle günlük hayattan ve milli tarihten konularını seçer.
 • Oyundaki kahramanlar her kesimden olabilir.
 • Bu türde karakterler ya iyidir ya da kötüdür. Yani karakterler tek yönlüdür.
 • Bu türde üç birlik kuralına uyulmaz.
 • Oyun içerisinden kaba ve çirkin sözlere yer verilebilir.
 • Yaralama ve öldürme sahnede seyircinin gözü önünde canlandırılır.
 • Nazım ve nesir şekilde yazılır.
 • Oyunda belirli bir perde sayısı yoktur. Bu tamamen yazarın tercihine kalmıştır.

 

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir