Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Güncel Gelişmeler

Okul, Öğretmen, Eğitim, Asya, Kamboçya

Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Yetiştirmede Güncel Gelişmeler

Öğretmen mesleği bir nevi sanatkârlıktır. Çünkü öğretmenler bir ressam olarak düşünülürse karşılarındaki tuvalde öğrenciler olacaktır. Öğretmenlik, yüzeysel olarak baktığımızda yalnızca para kazanılan bir iş gibi görünür. Fakat öğretmenlik yüzeysel bir meslek değildir. Öğretmenlik sıradan bir memuriyetlik değildir. Bir öğretmen birçok hayata dokunur hatta dokunduğu hayatı değiştirir diyebiliriz.

Yakın geçmişte eğitim planlamalarındaki gelişi güzel müdahaleler sebebiyle öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla öğretmenlik vasfına ve niteliklerine sahip olmayan insanlar kolayca bu konumlara gelebildiler. Bu durum öğretmenliği saygın bir meslek olmaktan uzaklaştırmıştır. Günümüze yaklaştığımızda ise eğitim alanındaki bu sarsılmaların sonuçlarıyla karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Çeşitli yüksek eğitim kurumu, Milli eğitim bakanlığı ve sivil toplum örgütleri tarafından oluşturulan konferanslarda eğitim fakültelerince uygulanan programların zamanımızın ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip olan öğretmenler yetiştirmedeki durumları tartışılır vaziyete gelmiştir. Bu durum sonucunda, Eğitim fakültelerinde yeniliğe ve güncellemelere gidilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.

Bu yenilikler; eğitim fakültesi programlarında çoğunlukla alan bilgisi 5/10 oranında öğretmenlik meslek bilgisi ve becerileri 3/10 ağırlığında, 2/10’ de genel kültür derslerini içermektedir. Seçmeli ders sayısı miktarı çoğaltılmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarına tecrübe katması açısından köylerde ve Yatılı İlk Öğretim Bölge Okullarında ilk öğretmenlik deneyimlerini gerçekleştirme imkânı verilmektedir. Yapılan bir diğer önemli değişiklik ise öğretmen statüsünde olan bir kişinin kültürlü ve donanımlı olması için, genel kültür derslerinin yoğunlaştırılmasıdır. “Topluma Hizmet” isminde eklenen ders eğitim fakültelerinde, öğrencileri konuşmacı, izleyici, konferans, sempozyum gibi aktivitelere teşvik edilmesi amaçlanmıştır. Güncellenen programlar verileni yapmaktan ziyade sorunlara ve problemlere çıkış yolu bulabilecek özelliğe sahip öğretmenler yetiştirmektir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir