Skip links

Çocuk Tiyatrosunun Bilişsel Gelişime Katkısı

Çocuk Tiyatrosunun Bilişsel Gelişime Katkısı

Çocuklarımız bizim geleceğimizi şekillendiren bireylerdir. Bu nedenle onların gelişimlerine önem vermekteyiz. Hem bedensel gelişime hem zihinsel gelişime katkı sağlamak çocuklarımızın bütüncül olarak büyümelerini ve yetişmelerini sağlamaktadır.

Çocuk tiyatrosu tıpkı diğer sanat dalları gibi duyuşsal ve bilişsel özellikleri geliştiren bir kavramdır. Bu tiyatronun eğiticilik görevi üstlenmesi ile çocukların hayata karşı bakış açısında şekillendirme yaratmak mümkündür.

C:\Users\bs\Desktop\images (1).jpg

Tiyatro ile büyüyen çocuk kendini daha iyi ifade edebilir. Görerek ve hissederek yaşar. Bilişsel gelişimini sanatsal açıdan besler. Kendini daha iyi geliştirir. Bu sayede sanatsal görüşü yaşıtlarına göre her zaman farklı boyutlara ulaşır.

Doğal öğrenme aracı olarak kullanılır. Bu sayede çocuklar tiyatrodan almak istedikleri mesajları hayatın doğal akışı içerisinde kavramaktadırlar. Öğrendiklerinin bilincinde olmadan öğrenme gerçekleşir. Eğitimde bu tarz farkına varmadan öğrenmeler daha kalıcı ve hayatımızı şekillendiren unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çocukların erken yaşta topluma ayak uydurmasını kolaylaştırır. Toplum gibi düşünebilir. Gerektiğinde de toplumdan bağımsız olarak düşünebilir.

Model alma yolu ile öğrenme gerçekleşebilir. Özellikle 12 yaş altı çocuklarda tiyatro gibi görsel bir araçtan etkilenerek buradaki karakterler ile özdeşim kurması beklenir. Bu karakterler iyi olursa çocuklar da bu karakterleri severse hayatlarında o karakteri model olarak alıp, onun gibi düşünmeye ve onu taklit etmeye başlarlar. Model alma yolu ile öğrenme zihinsel gelişimin bir parçası olarak kabul edildiği için oldukça önemlidir.

istanbul Çocuk tiyatrosu sağlamış olduğu avantajlar ile çocukların bilişsel gelişimine oldukça fazla katkı sağlamaktadır.

İLGİLİ  VAZGEÇİLMEZ ÇOCUK TİYATROLARI

Leave a comment