Hemen Arayın Bize Ulaşın

VAZGEÇİLMEZ ÇOCUK TİYATROLARI

VAZGEÇİLMEZ ÇOCUK TİYATROLARI

Çocuk Ve Tiyatro, çocuk tiyatrosu, İstanbul çocuk tiyatrosu , Tiyatro, Çocuk tiyatro oyunları
Tiyatro

Tiyatro kelimesi Eski Yunan’da bir oyunun sahnelendiği yer anlamına gelmektedir. Tiyatro bir metne dayalı olarak oynandığı için hem edebiyatın hem de güzel sanatların bir ana dalı olarak değerlendirilebilir. Tiyatro insanlığın varoluşundan bu yana hep hayatın içinde olmuştur. Bunu şuradan anlıyoruz, yapılan araştırmalara göre tiyatronun çıkış noktası insanların doğadaki birtakım olayları beden dilleriyle sahnelemeye başlamışlardır. Daha sonra yapılan törenler, bazı önemli görülen olaylarda bu sahnelere eklenmiştir. Kısacası tiyatro insanların hislerini anlık olarak yansıtabildikleri bir sanat haline gelmiştir. Tiyatro Türk Edebiyatı’na Tanzimat Dönemi’nde girmiştir. Tanzimat Dönemi’ne kadar Türk Tiyatrosu’nda Hacivat ve Karagöz, meddah, kukla, orta oyunu ve köy seyirlikleri tiyatronun yerini tutmuştur. Batılı anlamdaki ilk tiyatro eserimiz Şinasi’nin Şair Evlenmesi’dir. Tiyatronun dört temel yapı unsuru vardır. Bunlar, dramatik örgü, yer (mekan), zaman ve çatışmadır. Peki tiyatroların sadece yetişkinler için olduğunu söylemek doğru olur mu? Tabii ki doğru olmaz. Çünkü çocuklar için özel yazılmaz tiyatro metinleri mevcuttur. Bu tiyatro metinleri çocukları hem eğlendirir hem de onları eğitirler. Çocuklar yaşamlarının belirli bölümlerinde öğrenmeye daha açıktır. Öğrenmeye açık oldukları bu dönemlerde onlar için yapacağınız doğru her türlü eğitici faaliyetonun gelişimini hızlandıracaktır.

Hem Öğretici Hem Eğlenceli Çocuk Tiyatro Oyunları

Cumhuriyet Dönemi öncesi çocukların izlediği tiyatrolar geleneksel kültürümüze ait olan kukla, Hacivat – Karagöz ve orta oyunu olmuştur. II. Meşrutiyet’in ilanından sonra okullarda tiyatro çalışmaları üzerinde durulmaya başlanmıştır. 1940 yılından sonra da sadece çocuk oyunları üzerinde yoğunlaşan çocuk tiyatroları kurulmaya başlanmıştır. Tiyatro ile ilgili çalışmaların öncüsü olarak tanınan kişi eğitimci İsmail Hakkı Baltacıoğlu’dur.  Çocuk tiyatro oyunları çocukların gelişimine katkı sağlarken onları gelecekteki yaşantılarına da hazırlar. Bu metinler hem hazırlanırken hem de canlandırılırken çocukların gelişim düzeyine uygun olarak eline alınır ve hayata geçirilir. Bu tiyatro metinleri canlandırılırken sahne içerisinde tamamen çocukların ilgisini çekecek detaylar ve şarkılar mevcuttur. Çocuk tiyatrosunda yer alan oyuncular çocuklardan oluşabileceği gibi yetişkinlerden de oluşabilir. Tiyatro esnasında kullanılan dil ve yapılan roller çocukların gelişim dönemine hitap edecek şekilde düzenlenir. Ayrıca çocuk tiyatro oyunları içerisinde sahne dekorları, kuklalar, şarkılar ve dans gösterileri de oyunun bir parçası olarak görülmektedir. Çocuk tiyatrosu oyunları çocukların gelişimi üzerinde de önemli bir etkiye sahiptir. Çocuklara öğretilmek istenilen belli başlı beceriler bu oyunların içerisinde çocuklara verilerek onların bu becerileri daha kolay bir şekilde içselleştirmesi sağlanır. Örneğin okul öncesi çağdaki bir çocuğa arkadaşlarıyla oyuncaklarını paylaşması gerektiği çocuk tiyatro oyunları sayesinde öğretilebilir. Çocukların gelişimine katkı sağlamak için onları tiyatro ile tanıştırmak istersiniz bizden bilgi alabilirsiniz. Çocukların gelişimi ülkenin gelişimini etkiler. Bugünün çocuğunu yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” demiş Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir