Bilim Programlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Bilim Programlarının Çocuklar Üzerindeki Etkileri

Artık günümüzde yeni nesil çocukların hepsi bilime meraklı birer gençlik olarak yetişmektedir. Bu da ilk çocukluktan itibaren merak ve keşif duygusu ile başlamaktadır. Bu nedenle çocukların merak duygularını köreltmemek adına daha fazla yankı uyandırmak için özel günlerde İstanbul Bilim deneyleri programı uygulanmaktadır. Bu bilim programı ders niteliğinde değildir. Daha çok eğlence üzerine kuruludur. Bu nedenle de adına eğlenceli bilim programı denilmiştir. Doğum günü, etkinlikler, festival alanları, 23 Nisan gibi özel günlerde İstanbul başta olmak üzere birçok yerde bilim programına yer verilmektedir.

C:\Users\bs\Desktop\images (1).jpg

Bu bilim programının içerisinde tamamen denenmiş eğlenceli ve ancak Fen bilimleri ile açıklanabilecek kimyasal, fiziksel tepkimeler bulunmaktadır. Bu durum çocukların ilgisini çekmekte ve bilime karşı daha meraklı olmaya çalışmaktadırlar. Bilim deneyleri çocukların sorgulama yeteneklerini geliştirir. Onları araştırmacı birer nesle dönüştürür. Araştıran, soran, bilen ve deneyip gözlemleyen bireyler haline dönüşürler. Bu istendik durum çocukların hayat karşı bakışını değiştirir. Sürekli düzeyde düşünüp sorgulayan ve bağımlı olmaktansa üreten birer nesil olurlar. Bunu eğlence zamanlarında birer etkinliğe dönüştürmek ve farkına varmadan çocukların bilim ile tanışıp öğrenmesini saplamak da yeni nesil eğlence programlarına dahil edilmiştir.

Bilim programları her yaş grubuna ayrı şekilde hitap etmektedir. Bunun nedeni de yaş gruplarına göre algılama düzeylerinin farklı olmasından kaynaklıdır. Her bilim deneyi kendi yaş grubuna hitap ederse çocuk yaptığı işten keyif alır ve sıkılmaz. Bu sayede de farkına varmadan öğrenme tamamlanmış olur.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir